Term of Service | About Us | Get in Touch
Special Promo
Home » Product » Hly Core I7 7500U I7 4500U I5 4200U Mini PC Windows 10 Máy Tính Mini HTPC Minipc HDMI Wifi USB3.0 Hộ Gia Đình máy Tính

Hly Core I7 7500U I7 4500U I5 4200U Mini PC Windows 10 Máy Tính Mini HTPC Minipc HDMI Wifi USB3.0 Hộ Gia Đình máy Tính

Hly Core I7 7500U I7 4500U I5 4200U Mini PC Windows 10 Máy Tính Mini HTPC Minipc HDMI Wifi USB3.0 Hộ Gia Đình máy Tính

(Rating : 4.6 from 7 Review)

US $ 455.99 US $ 291.83 36% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product Hly Core I7 7500U I7 4500U I5 4200U Mini PC Windows 10 Máy Tính Mini HTPC Minipc HDMI Wifi USB3.0 Hộ Gia Đình máy Tính are here :

Hly Core I7 7500U I7 4500U I5 4200U Mini PC Windows 10 Máy Tính Mini HTPC Minipc HDMI Wifi USB3.0 Hộ Gia Đình máy Tính,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - Hly Core I7 7500U I7 4500U I5 4200U Mini PC Windows 10 Máy Tính Mini HTPC Minipc HDMI Wifi USB3.0 Hộ Gia Đình máy Tính Image 2 - Hly Core I7 7500U I7 4500U I5 4200U Mini PC Windows 10 Máy Tính Mini HTPC Minipc HDMI Wifi USB3.0 Hộ Gia Đình máy Tính Image 3 - Hly Core I7 7500U I7 4500U I5 4200U Mini PC Windows 10 Máy Tính Mini HTPC Minipc HDMI Wifi USB3.0 Hộ Gia Đình máy Tính Image 4 - Hly Core I7 7500U I7 4500U I5 4200U Mini PC Windows 10 Máy Tính Mini HTPC Minipc HDMI Wifi USB3.0 Hộ Gia Đình máy Tính Image 5 - Hly Core I7 7500U I7 4500U I5 4200U Mini PC Windows 10 Máy Tính Mini HTPC Minipc HDMI Wifi USB3.0 Hộ Gia Đình máy Tính Image 5 - Hly Core I7 7500U I7 4500U I5 4200U Mini PC Windows 10 Máy Tính Mini HTPC Minipc HDMI Wifi USB3.0 Hộ Gia Đình máy Tính

Other Products :

US $291.83